Osiąganie wysokich plonów roślin uprawnych, wymaga wielu zabiegów agrarnych wokół nich. Całkowicie błędne jest myślenie, że wystarczy obsiać pole dobrym materiałem siewnym, aby uzyskać wysokie plony. Takie, z gruntu, fałszywe założenie, często jest przyczyną niepowodzeń w uprawie i hodowli. Pośród innych zabiegów, jeden z najważniejszych, to stymulacja roślin.

Kiedy stymulować rośliny?

stymulator wzrostu roślin uprawnychPobudzanie roślin do intensywnego wzrostu i rozwoju, powinno mieć miejsce wówczas, kiedy rośliny znalazły się w warunkach stresogennych lub już stresu doświadczyły.  Zastosowany stymulator wzrostu roślin uprawnych, uodporni je i spowoduje ich powrót właściwego wegetowania. Rośliny bardzo często ulegają stresom, czemu sprzyjają różne anomalie pogodowe. W uczelniach rolniczych prowadzone są liczne badania nad różnymi stymulatorami, gdyż zapotrzebowanie nań jest bardzo duże. Role stymulatorów pełnią substancje biologicznie czynne. Jedne z nich działają zapobiegawczo i wówczas zaliczane są do sfery ochrony roślin, inne stymulują wzrost, kiedy osłabienie jest już widoczne, wtedy znajdują się w grupie nawozów. Każda roślina uprawna wymaga innych stymulatorów. W każdym przypadku substancje te nie stanowią zagrożenia, ani dla roślin, ani dla ich przyszłych konsumentów. Większość gatunków roślin potrafi sama obronić się przed stresem i czynnikami stresogennymi. Jednak często ta obronność i jej efekty przychodzą zbyt późno, powodując straty nie do odrobienia.

Dlatego zalecane jest stosowanie stymulatorów wzrostu w początkowym etapie wegetacyjnym, co przyśpieszy metabolizm rośliny i zaaplikuje dodatkową dawkę wigoru. Efektem będzie zapobieżenie skutkom ewentualnych sytuacji stresowych i wysokie plonowanie. Na rynku jest wybór stymulatorów wzrostu roślin uprawnych i są łatwo dostępne.   

Related Posts