Każdy z nas potrafi sobie wyobrazić, czym są odpady niebezpieczne i najczęściej są to śmieci, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, ale również dla środowiska. Najczęściej i najwięcej śmieci produkujemy, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą związaną z gastronomią. Dużo odpadów niebezpiecznych produkują także firmy świadczące usługi medyczne.

Dlaczego musimy utylizować odpady niebezpieczne?

prawidłowa utylizacja odpadówZawsze musimy zgodnie z prawem pozbywać się odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt, a także naturalnego środowiska. Musimy odpowiednio gospodarować niebezpiecznymi odpadami, ponieważ substancje toksyczne mogą uwolnić do ekosystemu różne niebezpieczne związki, które mogą skazić glebę oraz wody, a następnie trafić do łańcucha pokarmowego. Wszystkie odpady niebezpieczne to przede wszystkim śmieci, które są toksyczne oraz trujące, a także żrące. Możemy również do niebezpiecznych odpadów zakwalifikować śmieci łatwopalne i drażniące, a także rakotwórcze i zakaźne. Pełną listę odpadów niebezpiecznych znajdziemy w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Odpady niebezpieczne możemy również spotkać się w gospodarstwie domowym i dlatego tak bardzo ważna jest prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne, które możemy znaleźć w naszym domu to przede wszystkim przeterminowane leki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także odpady azbestowe.

Dodatkowo niebezpiecznymi odpadami w naszym mieszkaniu mogą być zużyte świetlówki oraz żarówki, a także stare farby, oraz rozpuszczalniki i różnego rodzaju środki czyszczące. Mało kto zdaje sobie również sprawę z tego, że do odpadów niebezpiecznych możemy zaliczyć opakowania po dezodorantach, a także chemikalia fotograficzne i różnego rodzaju środki ochrony roślin.

Related Posts