Jest to nowoczesna maszyna służąca do gięcia krawędziowego blach. Sterowana jest za pomocą komputera w wersji nowoczesnego sterownika. Jej budowa opiera się na stalowym korpusie w który wmontowane są układy mechaniczne, hydrauliczne oraz automatyka przemysłowa. Wyposażona jest w układy przeniesienia napędów , które nazywane są osiami.

Polecane prasy krawędziowe

prasa krawędziowaNależałoby zacząć od tego czym są osie. Za sterowanie osią X, czyli w płaszczyźnie przód-tył w nowoczesna prasa krawędziowa posiada układ przeniesienia napędu oparty na bezluzowej śrubie kulowej, prowadnicach liniowych a to wszystko napędzane i sterowane jest za pomocą Serwonapędu AC. Oś zderzaka R poruszająca się w płaszczyźnie góra dół, za napęd odpowiada najczęściej przekładnia zębata sterowana Servo napędem za kontrole położenia odpowiada także enkodera. Punktem zero dla osi R jest wysokość aktualnie używanej matrycy. Osie Z1 i Z2 służą do ustawienia rozjazdu palców zderzaka w stosunku do szerokości giętej formatki, sterowanie tymi osiami pozwala nam na ustawienie optymalnej pozycji palców. W przypadku gięcie skrzynek o różnych szerokościach a co za tym idzie wykorzystywaniu na maszynie dwóch lub więcej szerokości stempli i matryc po wykonaniu gięcie automatycznie przestawią się nam na zadany zestaw narzędzi, co znacznie nam skraca czas gięcia detalu.

Ustawianie procesu gięcia może odbywać się za pomocą wprowadzania parametrów z ręki lub z wykorzystaniem modułu graficznego sterownika i wykonanie rysunku giętego detalu dzięki temu sterownik przeprowadza symulację gięć, podczas której sprawdza czy nie występuje kolizja lub przeciążenie narzędzi wylicza rozwinięcie generuje program, który jest zapisany w bibliotece. Taki program pozostaje w pamięci sterownika prasy urządzenia i zawsze możemy go ponownie wykorzystać.

 

Related Posts