Kwestia zapraszanie gości zagranicznych na konferencje naukowe lub prasowe, wiąże się z koniecznością zapewnienia tłumacza i wyborem rodzaju tłumaczenia. Rozróżniamy dwa główne rodzaje tłumaczeń ustnych: symultaniczne i konsekutywne. Tłumaczenia symultaniczne odbywają się równocześnie z mową prelegenta, natomiast tłumaczenia konsekutywne odbywają się po zakończonej wypowiedzi osoby występującej.

Dlaczego tłumaczenia symultaniczne są trudne?

fachowe tłumaczenia symultanicznePrzy każdym z powyższych rodzajów tłumaczeń wymagane są inne umiejętności osoby tłumaczącej. W przypadku tłumaczeń symultanicznych, osoba tłumacząca zazwyczaj nie ma kontaktu z mówcą, nie widzi jego emocji, gestykulacji. Jest odcięta od prelegenta i tłumaczy na bieżąco, często nie znając kontekstu kolejnych zdań czy kontekstu ogólniejszej myśli. Osoba zajmująca się tłumaczeniem symultanicznym powinna posiadać fachową wiedzę na wygłaszany temat, ponieważ musi znać przynajmniej ogólny kontekst wypowiedzi. Bez znajomości tematu przez tłumacza, tłumaczenia symultaniczne mogą być zlepkiem zdań, które nie będą miały syntetycznego powiązania ani ze sobą, ani z tematem wygłaszanym przez prelegenta. Fachowe tłumaczenia symultaniczne będą cechowały się profesjonalizmem zarówno pod względem językowym, czasem reakcji na tłumaczenia, odpornością na stres oraz fachowym przygotowaniem merytorycznym w materii, której dotyczyć ma konferencja.

Specyfika tłumaczeń ustnych narzuca pewnego określone wymogi pod względem przygotowania psychicznego, językowego oraz merytorycznego. Tłumaczenia symultaniczne są najtrudniejsze pod względem tych trzech czynników, dlatego też fachowe tłumaczenia symultaniczne, bez względu na okoliczności i rodzaj imprezy, której mają dotyczyć, muszą być niezawodne i uwzględniać przygotowanie osoby tłumaczącej w trzech wyżej wymienionych aspektach.

Related Posts