Podejmując się budowy budynku niezależnie od jego przeznaczenia musimy poza zwróceniem się do projektanta w sprawie projektu budowli skorzystać z usług firmy geodezyjnej, która to wytyczny nam konstrukcje w terenie. Dopiero wtedy możemy zacząć prace budowlane. Wyniesienie obiektu w teren związane jest z pracami kontrolno pomiarowymi.

Kontrola i pomiar podczas pracy geodetów

prace kontrolno pomiaroweKażdy geodeta zaczyna swoją pracę od zebrania odpowiednich dokumentów o terenie na którym ma stanąć budowla. Prace kontrolno pomiarowe mają kilka etapów. Pierwszym z nich jest wcześniej wspomniane wytycznie, które ma za zadnie pokazać budowlańcom w którym miejscu powinni rozpocząć swoją pracę. Od prawidłowo przeprowadzonych pomiarów zależy zgodność terenowa z tym co mamy w projekcie. W tym momencie geodeta na chwilę obecną kończy swoją pracę. Zaczyna ją na nowo, gdy pierwsze ściany już stoją. Robi wtedy pomiar kontrolny dokładności wewnętrznej oraz zewnętrznej, a także sprawdza czy kąty mają zachowaną odpowiednią wartość. Jeśli wszystko jest zgodne z treścią dokumentów przygotowanych przez projektanta, geodeta zezwala na kontynuację prac budowlanych. Ostatnim etapem jest inwentaryzacja odbiorcza po zakończeniu całego procesu budowlanego. Sprawdzane są wtedy jeszcze raz wyżej wymienione parametry już na całości budynku oraz odpowiednie położenie sieci uzbrojenia terenu. Jest to niezwykle ważny proces, także podkreślam jego istotę w tym tekście. Nie powinniśmy uważać go za coś niepotrzebnego.

Kontrola i pomiar podczas budowy to zadanie dla pracowników geodezyjnych, po przeczytaniu tego tekstu zauważamy jak dużą pracę wykonują geodeci oraz ile w to muszą włożyć dokładności. To wszystko jest zrobione po to byś mógł użytkować budynek ze świadomością, że  wszystko zostało zrobione w odpowiedni sposób zgodnie z powszechnie panującymi normami.

 

Related Posts