Do zasilania przyrządów pomiarowych, oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektrycznych, służą przekładniki prądowe. Są one jednofazowymi transformatorami małej mocy, pracującymi w warunkach zbliżonych do zwarcia. W związku z ich nienaprawialnością, nie występują części zamienne, co w przypadku uszkodzenia powoduje ich całkowitą wymianę.

Eksploatacja i budowa przekładników prądowych

przekładnik prądowyPodstawowe elementy przekładników to nawinięte na rdzeń uzwojenia wtórne, oraz zamknięte i nierozbieralne obudowy z tworzyw trudnopalnych. Niektóre przekładniki, posiadają możliwość plombowania zacisków wtórnych za pomocą przykrywki. Dodatkowo, każdy przekładnik prądowy może być wyposażony, w kilka szyn z zaciskami pierwotnymi. Przekładniki prądowe są przystosowane do pracy, w warunkach wnętrzowych. W zależności od rodzaju i wyposażenia, mogą być montowane na: szynach prądowych, montażowych, płytach, lub kablach jednożyłowych i wielożyłowych. Przekładniki nie wymagają specjalnej obsługi podczas eksploatacji, w czasie pracy należy tylko kontrolować wskazania przyrządów pomiarowych i zabezpieczeń nadprądowych. Jeżeli w układzie występują wskazania odbiegające od normy, lub niewłaściwie działają urządzenia zabezpieczeń nadprądowych, należy sprawdzić cały system, w tym również użyty przekładnik. Kontrole, należy przeprowadzać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzanie takiej kontroli, w stanie bezprądowym i beznapięciowym urządzenia. Również w przypadku zauważenia uszkodzeń obudowy, zaleca się wymianę na urządzenie pełnosprawne.

Ważne jest również, sprawdzenie przewodów łączących przekładnik z obsługiwaną aparaturą, oraz stan zamocowania przewodów w zaciskach. W przypadku uszkodzenia przekładnika podczas eksploatacji, zaleca się przeprowadzić analizę poprawności, doboru przekładnika do warunków w jakich został zainstalowany.

Related Posts