Na terenie niektórych obiektów muszą znaleźć się odpowiednie urządzenia oraz instalacje, które zapewniają lub zwiększają bezpieczeństwo osób zgromadzonych na ich terenie. Niektóre budynki są wręcz zobligowane prawnie do stosowania rozwiązań mających na celu chociażby ochronę przeciwpożarową. Wszystkie zapisy znajdują się w obowiązujących aktach prawnych, które muszą znać oraz respektować zarządcy obiektów.

Pożar jednym z największych zagrożeń

instrukcja przeciwpożarowaJest to szczególnie istotne w przypadku budynków, w których jednocześnie może przebywać duża grupa osób. Przykładami takich miejsc mogą być chociażby galerie handlowe, muzea czy instytucje publiczne. W takich miejscach stosowane są urządzenia przeciwpożarowe oraz specjalne wytyczne, które zwiększają bezpieczeństwo. Przykładem dokumentu, który musi być w budynku chronionym jest instrukcja przeciwpożarowa określająca szereg ważnych reguł i zasad. W dokumencie tym zawarte są między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej, określenie wyposażenia które musi znaleźć się w obiekcie, sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, sposoby wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także imiona i nazwiska osób lub osoby, które sporządziły dokument. Co więcej osoby przygotowujące taki dokument muszą posiadać rozległą wiedzę oraz kompetencje, które są udokumentowane. Tylko w taki sposób instrukcja pożarowa może zostać prawidłowo sporządzona. Jest to niezwykle istotne.

Każdy budynek jest inny i muszą być wzięte pod uwagę inne aspekty jego usytuowania czy przeznaczenia. W związku z tym osoba wykonująca dokument musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które mogą mieć znaczenie w momencie wystąpienia zagrożenia. Jak widać proces tworzenia dokumentu nie jest prosty. Właśnie dlatego tak ważnym jest żeby sporządzała go osoba posiadająca bardzo duże doświadczenie.

Related Posts